کارشناس شوش

10 سال سابقه تولید
je

صفحه نمایش فناوری جدید

همانطور که شرکت برخی از فن آوری های جدید و تجهیزات جدید را معرفی کرد ، که به طور موثر بازده کار و ظرفیت تولید را بهبود بخشید. تا حدی توسط دولت به رسمیت شناخته شد و بسیاری از شرکت های برادر را به بازدید و یادگیری جذب کرد.

در کارگاه ، مدیرعامل ما آقای Chen Wenhui با اشتیاق به بازدیدکنندگان نحوه استفاده از دستگاه جدید برای کاهش تلفات و بهبود کارایی را معرفی کرد.

ما خدمات ردیابی یک مرحله ای را برای مشتریان جهانی ارائه می دهیم. به منظور کنترل و اطمینان از کیفیت خوب ، ما به صورت تیمی کار می کنیم.
ما کارگاه تولید ، کارگاه نمونه ، بخش تحقیق و توسعه ، تیم طراحی ، تیم کنترل کیفیت ، تیم فروش و بخش آزمایش داریم.

برای بازدید از کارخانه ی ما خوش آمدید .

e1
e2
e3
e4
e5

زمان ارسال: 24 اوت 2021